4 BOYUTLU İK YÖNETİMİ PROGRAMI


"4 Boyutlu İnsan Kaynakları Sertifika Programı, katılımcıların, "stratejik İK planlaması, iş analizi süreçleri, personel seçme ve yerleştirme, stratejik eğitim ve gelişim yönetimi, etkin mülakat teknikleri, performans yönetimi, kariyer planlama ve yetenek yönetimi, kurum içi motivasyon uygulamaları, iş yaşamında etik ve mobing, endüstriyel ilişkilerde İK etkinliği, bordrolama, iş sağlığı ve güvenliği, iş kanunu" başlıklı konular kapsamında edindikleri bilgileri ertesi gün işe aktarabilecekleri bir şekilde tasarlanmıştır. İK yönetim süreçlerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı programda insan kaynağının zaman içindeki değişim dinamikleri detaylı olarak incelenecektir.