4 BOYUTLU PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI


4 Boyutlu Profesyonel Koçluk Sistemi

4 Boyutlu Profesyonel Koçluk Programı'nda, koçluk metodolojisini öğrenen ve rahatlıkla uygulayan, toplumsal ve bireysel dinamikleri çözümlemeye çalışan, sorgulayan, farklı bakış açıları geliştirerek durumlara ve olaylara yaklaşabilen ve öğrendikleri tüm bilgileri kişisel ve mesleki yaşamlarına transfer edebilen profesyonel koçlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

"Dört Boyutlu Profesyonel Koçluk Programı" temel koçluk prensiplerini içermekle birlikte yaşam dinamikleri arasında var olan ve olması istenen ilişkileri, bunların analiziyle de istenen hedefi saptar ve ona doğru giden en kısa yolun seçilmesinde bireye yardımcı olur (Tek boyut).

Sonra bu yolu kesebilecek olası engelleri ve bunlardan kurtulabilmek için gerekebilecek geçici sapmaları ve rota değişikliklerini hesaba katar (İkinci boyut).

Üçüncü boyut, o zamana kadar yapılan tek düzlemdeki analizleri farklı düzlemlere taşır, bu düzeylerde yürüyen başka etkenlerin etkilerini de hareketleri içinde analiz eder.

Dördüncü boyut ise, ilk üç boyuttaki insan ilişkilerinin zaman içindeki değişimini de bu hesaba ekleyen daha ileri bir analiz ve yeniden sentez yöntemidir. Bize topluca "beyaz" olarak görünen ışık demetinin bir prizmadan geçirildiğinde kendisini oluşturan farklı frekanslara ayrışması tayf (spektrum) analizi yöntemi ile bireyin kendi yaşamını kendi dilediği renge dönüştürmesinde ona yardımcı olur.