• bilgi@4bakademi.com
Psikolojik Taciz (Mobing), Zorbalık, Ayrımcılık ve Her Türlü Uygunsuz Davranış

Önleyici Eğitim Ve Danışmanlık Çözümleri İşyerinde yaşanan psikolojik taciz, zorbalık, ayrımcılık ve her türlü uygunsuz davranışı önlemeye yönelik eğitim, danışmanlık ve yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında;

  • Bilinçlendirilme ve Bilgilendirilme
  • Kriz Yönetim Mekanizmaları
  • Çalışanların Eğitimi
  • Şikayet ve Başvuru Değerlendirme Sonrasındaki Süreç
Üst Düzey Yönetimin / Karar Vericilerin Bilinçlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi
İşyerinde yaşanan çatışmaların büyümeden çözümlenmesi, işyeri huzurunun sağlanması ve korunması ile ilgili atılacak tüm adımlar için önce yönetim kademelerinin bu konuda bilinçlendirilmesi ve yasalar, mevzuat, disiplin ve etik uygulamalar doğrultusunda bilgilendirilmesi çalışmalarını kapsar.
Etik Kurul, Disiplin Kurulu ve İK'nın eğitimi, Şikayet / Başvuru ve Kriz Yönetim Mekanizmalarının Hazırlanması:
Psikolojik taciz, zorbalık, ayrımcılık ve her türlü uygunsuz davranışa karşı politikanın oluşturulması, izleme ve değerlendirme kurullarının yapılandırılması, bu politikaların ve kurulların var olduğu yerlerde ise psikolojik taciz, zorbalık, ayrımcılık ve her türlü uygunsuz davranışı önleyici ilke ve önlemlerin var olan yapıya entegre edilmesi sürecidir.
Çalışanların Eğitimi:
İlk iki boyutun tamamlanmasından sonra, her kademede çalışanın psikolojik taciz, zorbalık, ayrımcılık ve her türlü uygunsuz davranış ve bunların sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, oluşmadan ve işyeri barışına zarar vermeden önlenebilmesi ve çalışanların kendilerini güvenli bir çalışma ortamında hissetmeleri için olmazsa olmaz koşuldur.
Mobing'de Şikayet / Başvuru Değerlendirme ve Sonrasındaki Sürecin Yönetimi:
Bir olaya geç müdahale edildiğinde –veya ön çalışmaların yetersizliği durumunda- psikolojik taciz, zorbalık, ayrımcılık ve her türlü uygunsuz davranış olayı önlenememişse, yapılması gereken daha fazla işimiz var demektir. Bunlar, uygunsuzlukların sonlandırılması, yaratmış olduğu zararın en kısa sürede telafi edilmesi ve tekrar etmemesi için bu tür uygunsuzlukları besleyen uygun ortamın değiştirilmesi gibi bir dizi önlemin alınmasını ve sistematik biçimde uygulanmasını içerir.
img
Bilgi almak için tıklayınız